В тази статия ще разгледаме регистрацията, в НАП, на собствен електронен магазин, който ще приема плащане с карта, без касов апарат. Приемането на картови плащания ще се осъществява чрез виртуален ПОС терминал, като се издава виртуален касов бон с QR код. При издаването на виртуален бон не е необходимо издаването на фискален бон от касов апарат.

Настоящият пример използва регистрация в системата за приемане на картови плащания - myPOS.

Регистрацията на електронен магазин в НАП се извършва, чрез подаването на приложение 33, съгласно наредба Н-18. Подаването става с електронен подпис, изцяло онлайн, през портала на НАП.

Преди да започнете регистрацията, е добра идея да проверите някои данни, които ще са ви нужни в процеса на регистрация.

За регистрация в портала на НАП са Ви необходими следните данни:

  • ЕИК (БУЛСТАТ, данъчен номер) на хостинг компанията.
  • ЕИК на оператора предоставящ услугата "виртуален пос" .
  • Вашият клиентски номер в системата на оператора.
  • Номер на магазина, в системата на оператора, след добавянето му.

Прочетете повече Как да добавите магазин с виртуален ПОС терминал в myPOS акаунта си.

Как да регистрирам електронния си магазин в НАП ?

Първо влезте в портала на НАП с електронен подпис.

От главното меню изберете "Услуги", след това изберете "Фискални устройства, СУПТО, е-магазини". От допълнителното меню изберете "Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба № Н-18/2006, извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин".


На следващата стъпка, за регистрация на нов електронен магазин, изберете "Нов електронен магазин". Ако добавяте виртуален ПОС към съществуващ магазин, изберете "Подаване на коригираща декларация".

Попълването на декларацията стартира с натискането на "Данни за декларацията", в ляво.

Декларацията има различни раздели и информационни полета, някои се попълват автоматично, други трябва да попълните сами.

Кратка инструкция за попълване на декларацията:

  • В точка 1 полълнете името на магазина, така както се казва ( както искате да фигурира в системата на НАП).
  • В точка 2 датата се попълва автоматично.
  • В точка 3 данните се попълват автоматично, като се вземат данните от КЕП (квалифициран електронен подпис).
  • Ако адресът на упражняване на дейността съвпада с адреса на седалище и управление / постоянен адрес, маркирайте чекчето. Ако са различни, попълнете коректно адреса, на който се упражнява дейността .
  • Попълнете актуален телефонен номер и имейл адрес.


Точка 4 изисква от Вас да изберете дали извършвате продажби чрез собствен/нает електронен магазин или посредством платформа (като eBay или Etsy).
Настоящият пример е за тези, които продават чрез собствен електронен магазин, за това избираме "Собствен/нает електронен магазин".


В точка 4.2, в полето "Уеб-адрес на електронния магазин (наименование на домейн)" попълнете домейн името на вашия магазин (без http или https, сам домейн).

В точка 4.2.1 попълнете данните на собственика на домейна.

На следващата стъпка - 4.2.2 се изисква да попълните информация за това къде е хостван електронния магазин.
Можете да изберете между "На собствена инфраструктура", ако инфраструктурата е Ваша, или "Използва се външна хостинг услуга", ако сте закупили споделен хостинг, виртуален сървър, cloud VPS и т.н. от външен доставчик.

Необходимо е да попълните данните на хостинг компанията, от която сте закупили услугата.


Следваща точка - 4.2.4 "Наименование на софтуера/ите на електронния магазин".

В точка 4.2.4.1 попълнете наименованието на софтуера за електронна търговия, които използвате и неговата версия. В настоящия пример сме попълнили данни за електронен магазин на OpenCart, версия 2.3.0.2 .

След това трябва да попълните 4.2.5 и да предоставите информация къде се съхранява базата данни на софтуера на електронния магазин.
Най - често това е Вашата хостинг компания. Технически е възможно програмното осигуряване (софтуера) на електронния магазин да бъде разположен на един хостинг доставчик, а базата данни на друг.
В това поле е нужно да посочите данните на компанията, на която е разположена базата данни на магазина.

В точка 5 попълнете информация за вида на продаваните стоки/услуги.Следва попълване на точка 7

На изображението по-долу е показана регистрация на електронен магазин, който приема неприсъствени плащания с дебитни/кредитни банкови карти и не приема други плащания, изискващи издаване на фискален бон.На следващата стъпка трябва да попълните информацията в точка 7.2.1.
Тази точка изисква информация за вашия картов оператор и се отнася за тези търговци, които получават плащания в собствена платежна сметка, а не в платежна сметка на оператора или трета страна.

Ако имате сключен договор с картов оператор в България, попълнете първо "Идент № ЮЛ" - това поле представлява ЕИК номер на картовия оператор.
Можете да вземете този номер от сайта на оператора, най-често е изписан в страницата за общи условия.
Наименование - името на оператора, предоставящ услугата виртуален ПОС. Когато попълните полето "Идент № ЮЛ", полето "Наименование" се попълва автоматично.
Точка 7.2.1.2 изисква номера на магазина Ви, в системата на картовия оператор. В акаунта си можете да добавите много електронни магазини. Изисква се номер на виртуален POS на магазина, който регистрирате.
Точка 7.2.1.3 изисква клиентския ви номер в системата на картовия оператор.
В точка 7.2.1.3 е необходимо да посочите IBAN на банковата сметката, в която постъпват плащанията от виртуалния ПОС терминал, както и името на търговеца, собственик на сметката.

В последната точка 7.3 следва да декларирате издаването на виртуален касов бон за всяка поръчка, генерирането на уникален номер за всяка поръчка, както и наличието на превод, на контролния панел, на български език.


След натискане на бутона "Потвърди", формата ще премине през автоматична проверка. Ако дадено поле е некоректно попълнено, ще бъдете информирани да го коригирате.

Следва подаване на декларацията, като след това ще Ви бъде предоставен за изтегляне "stampitls.jnlp" файл. Трябва да изтеглите и стартирате този файл.
В появилия се прозорец е необходимо да въведете ПИН кода на вашия електронен подпис.

Съобщението за успешна регистрация изглежда по този начин.


*Настоящата статия има информативен характер и не претендира за пълнота и актуалност.
Настоящата статия демонстрира регистрация на конкретен търговец и не е образец или инструкция.
Декларираните данни може да не съответстват на данните, които Вие трябва да декларирате.
Преди да подадете Вашата декларация, посъветвайте се със счетоводител или юрист.
Авторът на статията не носи каквато и да отговорност, ограничена или не, за каквито и да е вреди, пропуснати ползи или други неблагоприятни събития настъпили за потребителите на този уеб сайт, в следствие на използване на информацията, или части от нея, публикувана в настоящата статия.