Menu
Your Cart

Най търсено

Много от нашите клиенти желаят да добавят допълнителна функционалност към електронните си магазини.

Одиторски файл на НАП за електронен магазин OpenCart
Файлът се подава към НАП, за приемане на неприсъствени плащания, чрез виртуален ПОС терминал, съгласно изискванията на наредба Н 18.

Виртуален касов бон за OpenCart
Желаете да приемате картови плащания с пос терминал без необходимост от касов апарат ?
Можете да издавате виртуален касов бон съгласно изискванията на наредба Н 18.

Модил за SEO оптимизация на OpenCart

Модул за фактуриране
Надграждане на стандартната функционалност с възможност за издаване на фактури, кредитни и дебитни известия вграден в OpenCart, без необходимост от външен софтуер за фактуриране.

Управление на склад
Управление на складови наличности интегриран в OpenCart, без необходимост от външен складов софтуер.

Електронен магазин за храни
Регистър на продажбите, за проследяване на партиден номер и срок на годност, за магазини за хранителни продукти, съгласно изискванията на Българска агенция по безопасност на храните.

Синхронизация на продукти, цени и количества със складов софтуер
Нашите клиенти често търсят възможност за синхронизация на поръчки и продукту от електронен магазин със складов или счетоводен софтуве, или ERP система.
Можем да изградим функционалност за Import / Export посредством XML, XLS или CSV файлове или интерфейс за автоматична синхронизация.